Mediació: teixint una societat intercultural

INTRODUCCIÓ

Mafalda

Existeix una idea molt estesa que és la de veure els conflictes com quelcom negatiu i, per tant, que s’han d’eludir. La nostra proposta, en canvi, parteix de la creença que el conflicte és consubstancial a l'ésser humà, en tant que ésser social que interacciona amb altres persones amb les que discrepa, i té interessos, percepcions, valors, objectius o necessitats contraposades. Ser conscients de l’existència dels conflictes ens permet treballar-los de manera positiva, negociada i cooperativa.

La mediació se’ns presenta com un procés de tractament de conflictes en el que es compta amb l’ajuda d’una tercera persona neutral que no ofereix la solució. El conflicte és propietat de les parts i elles són les que han de generar opcions i alternatives per desencallar la situació. El mediador el que fa, principalment, és posar-les en relació i afavorir el diàleg i la comunicació, alhora que minimitza totes les incompatibilitats que han anat sorgint durant l’escalada del conflicte.
"Entenem la Mediació Intercultural - o mediació social en contexts pluriètnics o multiculturals - com una modalitat d’intervenció de terceres parts, en i sobre situacions socials de multiculturalitat significativa, orientada cap a la consecució del reconeixement de l’Altre i l’apropament de les parts, la comunicació i comprensió mútua, l’aprenentatge i desenvolupament de la convivència, la regulació de conflictes i l’adequació institucional, entre actors socials o institucions etnoculturalment diferenciades" (Giménez, 1997).
Els conflictes poden ajudar-nos a pensar i a fer les coses d’un altra manera!Webquest elaborada per Sílvia Bosch amb